marathi sex story - मस्तावलेली मांसल कामिनी

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit mz.skoda-avtoport.ru
User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

marathi sex story - मस्तावलेली मांसल कामिनी

Unread post by rajkumari » 03 Oct 2016 05:41

Imageअरे यार खूप दिवस झाले चूत नाही मारली. तू तर रोजच मारतोस. माझ्यासाठी काहीतरी बंदोबस्त कर ना. सुरेश बोलला ठीक आहे यार आज दुपारी तीन वाजता तू माझ्या रेशमगल्लीवल्या खोलीवर ये. चल आपण हॉटेल शमा ला जावूया. तिथूनच एखादी कॉलगर्ल बुक करू व गाडीतून खोलीवर नेऊ दोघे मिळून मजा करू. त्याने गाडी काढली. तो स्वतः ड्रायविंग करीत होता. मी त्याच्या शेजारच्या सीटवर बसलो होतो. होटल शमा मध्ये कॉलगर्ल चा दलाल शामचा अड्डा होता. तो शहरात पाहिजे तशा पोरी सपलाय करीत असे. सुरेशची गाडी बरोबर हॉटेलसमोर थांबली. शामा पुढे आला. सुरेशला ओळखून त्याने विचारले. बोला साहेब, काय सेवा करू. एकदम टकाटक माल पाहिजे. एकदम देसी माल दाखवू का. गावठी कबुतर आहे. तब्बेत खुश होऊन जाईल. सुरेश हा म्हणाल्यावर तो आम्हाला आतल्या खोलीत घेऊन गेला. तिथे पंधरा वीस सुंदर पोरी एका सोफ्यावर बसल्या होत्या. काही पुरुषपण होते. तीन चार पोरी पुरुषांबरोबर गप्पा गोष्टी मस्ती करत होत्या. माझ्या दृष्टीने सर्वच पोरी चांगल्या होत्या. एकदा शॉट मारायला काहीच हरकत नव्हती पण सुरेश पडला चोखंदळ त्याला त्यातली एकहि पसंत पडली नाही. तो शामला म्हणाला याच्या पेक्षा चांगला माल नाही? पैशाची फिकीर नको. असा माल पाहिजे की बघूनच बाबुराव उठला पाहिजे खाली करंट आला पाहिजे. शामा विचारात पडला. पण म्हणाला, साहेब चला दुसर्या छान ठिकाणी जाऊ. आम्ही बाहेर जायला निघणार तोच हॉटेलसमोर एक ओटो थांबली. त्यातून एक सुंदर मुलगी उतरली. ती पोरगी म्हणजे आमच्याच घराजवळची सुमन होती. सुमनला मला व मी तिला चांगलीच ओळखत होतो. तिच्या वडिलांना मी काका म्हणायचो. तिची आईपण आमच्या घरी नेहमी यायची. आमच्या गल्लीतच तिचे घर होते. सुरेश मात्र सुमनला ओळखत नव्हता. सुमनला बघून तो म्हणाला. हे बघ शामा अशी मुलगी पाहिजे.

मग हीच चालेल का. शामने विचारले मला आश्चर्याचा धक्का बसला. ए सुमन शामाने तिला हाक मारली. ती पोरगी आमच्याकडे आली. मला तिथे बघून सुमन पण चक्रावली. एक क्षण तिच्या भुवया उंचावल्या पण तिने जास्त ओळख दाखवली नाही. शामा तिला म्हणाला, सुमन तुझा दुपारचा प्रोग्राम काय आहे? कुणाबरोबर बिझी आहेस का? सुमन बोलली नाही. मग शामणे तिला विचारले हे दोघे तुला बाहेर घेऊन जायला उत्सुक आहेत. किती पैसे घेशील. सुमन माझ्याकडे बघून घाबरली. पण तरी बोलली एका वेळेला दोघे असतील तर एका तासाचे तीन हजार रुपये पडतील. सुरेश लगेच तयार झाला सुमनने निळी साडी आणि म्याचींग ब्लाउज घातला होता. तिचा मेकप, बॉबकट आणि मोडर्ण अदा बघून सुरेश पागल झाला. ब्लाउजमधून अर्धवट दिसणारे तिचे एकदम गोरे उठावदार मांसल स्तन बघुन तो पेटून उठला. त्याने शामला पाचशे रुपये कमिशन दिले आणि सुमनला गाडीत घेतले. ती मागच्या सीटवर बसली. अजूनही तिने मला काही ओळख दाखवली नव्हती. सुमन पण खुश होती. आम्ही दोघे जवान होतो. आज तिचे अंग चांगलेच रगडून निघणार होते. आमच्या बरोबर ती पण जवानीची मजा चाखणार होती. वर तिला तीन हजार रुपये पण मिळणार होते. रूमवर पोहोचताच सुरेशने फ्रीजमधून तीन बियर आणि चकना बाहेर काढला. आम्ही तीघेपण बियर प्यायलो. सुमन कडे बगून सुरेश पागल झाला. तो विचार करायला लागला साली पक्की बेवडी आहे. सुमनला हळू हळू नशा चढू लागली. पुरेशी नशा चढल्यावर ती म्हणाली, चला लवकर, पिण्यात टाईमपास करून नका. नाहीतर तीनच्या जागी सहा हजार द्यावे लागतील. तिने स्वताहून आपली साडी ब्लाउज आणि परकर काढून टाकला. ती सुरेशच्या मांडीवर जावून बसली. सुरेशच्या अंडर प्यांट मध्ये हात घातला तिने विचारले, बघू तुझा बाबुराव किती टाईट झाला आहे ते.

सुरेश ची प्यांट टाईट होऊन तम्बुसारखी वर उठली होती. सुरेशच्या चेंनवर हात फिरवत म्हणाली, यार तुझा बाबुराव तर इतका उठलाय की प्यांट फाडून बाहेर येईल. बघू असे म्हणून तिने सुरेशचे लिंग बाहेर काढले आणि हातात धरून चोळायला लागली. मी तिच्या शेजारी जाऊन बसलो. आता मला पण नशा चढली होती. मी विसरून गेलो कोण सुमन आणि कोण शेजारीण, मी एक जवान पोरगा होतो. सुमन एक कॉलगर्ल होती. मला झवाझवी करायची होती. बस बाकी सगळ्या गोष्टी मी विसरून गेलो. सुरेशने तिच्या पाठीवर हात घालून तिच्या ब्राचे हूक्स काढली. सुमनचे गोरेपान टमटमीत मांसल बॉल बाहेर पडले. ते बघून आम्ही दोघेही व्याकूळ झालो. दोघांनीही तिचा एक एक बॉल रगडायला सुरुवात केली. सुमनला आधी दारूची नशा चढली होती. आता सेक्सची पण नशा चढायला लागली. तिने मान वर केली आणि डोळे मिटून ती एन्जॉय करायला लागली. मधेच ती आपल्याच नीकरमध्ये हात घालून घेत होती. तिच्या योनीवर एक पण केस नव्हता. सगळी योनी तूकतुकित होती. तिने आजच सर्व केस साफ केले असावेत. आम्ही दोघे तिला चिकटलो. सुमनने आमचे दोघांचे कपडे काढून टाकले. तिला मध्ये घेऊन दोघेपण उभे राहिलो. मी मागून तिला धरली होती. माझा बाबुराव तिच्या भरीव मांसल नितम्बावरून घासत होता. सुमनने मान मागे माझ्या खांद्यावर टाकली. तिचे शरीर गोरेपान आणि सुबक मांसल होते. तिच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. तिचे पोट एकदम सपाट होते. तिची बेंबी खोल आणि गोल होती. ती पण आम्हा दोघांना समान मजा देत होती. तिने दोन्ही हाताने आमचे दोघांचे बाबुराव पकडले आणि मुठेन वर खाली करू लागली. सुरेशने तिचा एक बॉल तोंडात धरला आणि चोखू लागला. मी पण तसेच केले. आता सुमनचे दोन्ही बॉल आमच्या दोघांच्या तोंडात होते आम्ही दोघे ते खूप मजेने चोखत होतो.

सुमन पागल झाली होती. खाली आमचे हात तिच्या मांसल मांड्यावर फिरत होते. मधेच आम्ही तिच्या जांघेत हात घालून पंजाने तिची योनी दाबत होतो. थोड्याच वेळात तीघेपण जाम तापलो. सुमन तर एकदम काट्यावर आली. सुरेश तिच्या योनीत घुसला. तो जिभेने तिचे पडदे चाटून काढत होता. सुमन सारखी खाली बघत होती. तिने ओठ दाबून धरले होते. मी तिचे दोन्ही बॉल घट्ट दाबून धरले होते. तिने सुरेशला वर उचलून आपल्या अंगावर खेचून घेतले आणि म्हणाली, उठ राजा कसेतर होतंय. किती वेळ चाटत बसणार, माझी पुची तुझ्या बाबुरावाची वाट बघतेय. बघ ती किती रडतेय. लवकर आत घाल ना तुझे हत्यार एकदम टाईट आहे. हे आत घालून च्यायला किती मजा येईल. सुरेश मला म्हणाला, आधी मी एक शॉट मारतो तोपर्यंत तू तिचे बॉल रगडत बस. असे बोलून त्याने आपले हत्यार हातात घेतले. आपल्या लिंगाची सुपारी नेम धरून सुमनच्या भोकावर ठेवली व एकच धक्का असा मारला कि त्याचे लिंग सणसणत आत घुसले. सुमनने आपल्या दोन्ही हातांनी आपली योनी फाकवली होती. तिचे दोन्ही पायांचा विळखा सुरेशच्या कंबरेभोवती टाकला. सुरेशने उभा राहून दोन चार धक्के मारून आपला लंड तिच्या योनीत पार आत ठासून टाकला. आता तो तिच्या योनीत एखाद्या खुंटा सारखा फिट बसवला. सुमनला काहीच त्रास झाला नाही. रोज वेगवेगळा बाबुराव आत घालून घेऊन तिला सवय झाली होती. सुरेश थोड्या वेळात गार झाला आणि लगेच मी तिच्यावर चढायला तयार झालो. तिच्या सुंदर पुचीवर आरूढ होण्याची माझी उत्सुकता खूपच वाढली होती. माझा लांबसडक सोटा तिच्या पुचित खोलवर सारला आणि पाच मिनिट झवून गार झाला. आम्ही घरी गेलो मनात सुमनचे माधक शरीर थैमान घालत होते. आता जाऊन तिच्या घरच्यांना हकीकत सांगावी असे वाटत होते. पण मी तसे केले नाही तिला एकांतात जावून समजावून सांगितले. आणि तिला हे धंदे बंद करायला लावले. ती सुंदर मांसल शरीराची तरुणी फक्त मला हवी होती. तिची गोरीपण मांसल काया मला वेड लावून गेली होती. म्हणूनच ती फक्त माझी व्हावी असे मला वाटत होते.