रांडीशी केलेला एकदम जबर सेक्स Marathi Sex Stories

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit mz.skoda-avtoport.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

रांडीशी केलेला एकदम जबर सेक्स Marathi Sex Stories

Unread post by sexy » 17 Jun 2016 04:26

Marathi Sex Stories ही अशीच एक रांड , तिला रात्रभर झवलो, पण असं जबर झवलो की सोय नाही.

नेहमीप्रमाणे बाथरूम मध्ये आघोळीला पाठविली आणि मग थोडा वेळाने आत गेलो , शॉवर खाली तोंडात देणे हा माझा आवडता प्रकार , मग काय तिला वाकवली तिच्या झिंझ्या पकडल्या आणि तिच्या नरड्या पर्यन्त लंड घातला , दणदण दणके दिले आणि मग काय पाच मिनिटांनी ओरल क्रीमपाय , घसा खसा खसा झवला आणि आहा चिक शूट केलं , यावेळेस फार चिक गाळल , तिच्या नाकातून थोडं बाहेर आलं , मग माझा लंड पूर्ण शांत होई पर्यन्त तिच्या तोंडात घातला.
ती शोवर घेऊन बाहेर आली मग थोड्यावेळ बॉल चोळले आणि सरळ गांड मारली . परत तिला सरळ केली आणि तिच्या तोंडात दिल , पण मला जोर चढला आणि मी तिचं तोंड पूच्ची सारखं झावू लागलो . आणि परत आतच शूट केलं , यावेळेस पण तिच्या नाकातून बाहेर आलं आणि निम्म पोटात .

तिला म्हटलो तसच राहू दे , पंधरा मिनिटांनी परत ताठ , मग पूच्ची मारली , माझ्या चिकाणी तिचा चेहरा पूर्ण भरलेला होता , तिची पूच्ची फार ढील्ली होती काय मजा नाही मग काय बॉल झवले , परत माझ्या चिकाणी भरलेला तिचा चेहरा दिसला मग काय बॉल सोडले आणि परत तोंड झवले , आणि 2 मिनिटांनी परत तोंडात शूट केले , आता मी थोडा शांत झालो .

1 तासानि परत ताठ , मग तिला कॉटवर पाठीवर झोपवल , तिची मान बाहेर काढली , आणि तिच्या तोंडात झावायला सुरुवात केली , पण माझा स्टॅमिना कमी होता 1 मिनिटात भळभळ तोंडात शूट केलं , तिचा थुका आणि माझा चिक यांचं मिश्रण तिच्या नाकातून तोंडातून बाहेर आलं. तिच्या डोळ्यात सगळं चिक गेलं , तिचे केस सगळे चिकट आणि थुकात भिजले. तिच्या बॉल वर फटके मारून ते लाल केलं , तिच्या गांडीत चिक , पुच्चीत चिक , तिचे केस माझ्या चिकट भरलेले , तिच्या नाकात माझ चिक , तिच्या तोंडात माझ चीक तिला तर मी चिकात आघोळ घातली